DIN DATA

Tack för att du vill vara med i Panelen.se! Du kommer genom ditt medlemskap i panelen få möjlighet att vara med och påverka viktiga beslut för oss på TV4 och TV4 play. Som medlem i Panelen.se förbinder du dig inte till något utan det är frivilligt att vara med och hjälpa oss att bli bättre – det är vi väldigt tacksamma för att du vill göra. Välkommen till Panelen.se!
TV4 och TV4 Play ingår i mediehuset TV4 Media AB (“TV4 Media”) och det är TV4 Media som är ansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker iom att du deltar i panelen och undersökningar. Läs gärna mer om TV4 Media:s personuppgiftshantering här.
Vi vill göra dig uppmärksam på vilka typer av data vi har möjlighet att samla in om dig. Beroende på vad du väljer att tillåta har vi möjlighet att samla in två olika typer av data om dig:

1. PANELPROFILSDATA
2. UNDERSÖKNINGSDATA
Nedan följer beskrivningar om dessa datatyper.

1. PANELPROFILSDATA

Panelprofilsdata används för att administrera Panelen.se samt skicka inbjudningar till undersökningar.

Behandling av din panelprofilsdata – Panelägarens integritetspolicy
När du skapar ett konto i Panelen.se ingår du ett avtal med TV4 Media. Det är alltså TV4 Media som är personuppgiftsansvariga för din panelprofilsdata och därför vill vi göra dig uppmärksam på vilka typer av panelprofilsdata vi sparar om dig.

1A. Registreringsdata
1B. Bakgrundsdata

Den data du ger oss vid registreringstillfället (Registreringsdata) samt dina svar på frågorna du kan svara på när du loggar in i ditt panelkonto (Bakgrundsdata) hjälper oss att bli mer relevanta i vilka undersökningar vi bjuder in dig till. Nedan följer en kort beskrivning av de olika datatyperna.

1A. Registreringsdata
När du registrerar dig ger du oss frivilligt din e-postadress och dina svar på frågor om t.ex. födelseår, kön och postnummer. Detta är grundläggande information som behövs för att möjliggöra ditt deltagande i undersökningar framåt.

1B. Bakgrundsdata
När du loggar in på ditt panelkonto finns en rad olika frågor som du frivilligt kan besvara. Svaren på dessa frågor sparas som Bakgrundsdata.

Ansvarig för behandling av din panelprofilsdata
TV$ MEdiaär personuppgiftsansvarig för din panelprofilsdata. Vi på TV4 Media delar dessa personuppgifter med vårt personuppgiftsbiträde, undersökningsföretaget Nepa Sweden AB (“Nepa”) som hanterar Panelen.se på uppdrag av oss och NEPA har i sin tur ett samarbete med underbiträdet Cint AB (“Cint”) som står för tekniken bakom Panelen.se.
Som panelist i Panelen.se godkänner du att uppgifter kan komma att lämnas ut till länder utanför EU/EES. Vi säkerställer dock att all personuppgiftsbehandling som sker utanför EU/EES sker under EU Model Clauses, detta för att de ska ha samma skydd som om behandlingen skedde inom EU.

2. UNDERSÖKNINGSDATA
Som medlem i Panelen.se är du tillgänglig för att bli inbjuden att delta i olika undersökningar som skickas på uppdrag av TV4 Media. Du väljer själv om du vill delta i undersökningar.

Behandling av din undersökningsdata
Beroende på vad du väljer att tillåta har vi möjlighet att samla in undersökningsdata om dig. Den typ av undersökningsdata vi kan samla in kallas:

2A. Enkätdata

I samband med att du blir inbjuden till din första undersökning kommer du bli ombedd att tillåta att enkätdata samlas in om dig. Du kan när som helst logga in på ditt panelkonto och kontrollera vilka val du gjort gällande din Undersökningsdata eller uppdatera dem. Nedan följer en kort beskrivning av enkätdata.

2A. Enkätdata
Alla undersökningar som skickas till dig under ditt medlemskap i panelen har en uppdragsgivare. Detta är som tidigare nämnt TV4 Media. När du väljer att svara på en undersökning ger du undersökningens uppdragsgivare information om dig. Resultaten från undersökningar används endast i sammanställd och anonymiserad form om inte annat tydligt anges i den specifika undersökningen – om så är fallet ska du alltid kunna undvika att svara på dessa frågor.

Ansvarig för behandling av din undersökningsdata
Det är uppdragsgivaren till undersökningen som är personuppgiftsansvarig för den undersökningsdata som samlas in om dig i den specifika undersökningen. Det är frivilligt att delta i undersökningar och att svara på frågor. Alla frågor du väljer att svara på ger du genom denna handling personuppgiftsansvarig rätt att samla in om dig. Ställs det frågor till dig vars svar du inte samtycker till behandling av ska du alltså välja att inte svara på den frågan.

ANVÄNDARAVTAL
Klicka här för att läsa de fullständiga användaravtalen. Om du inte längre vill delta i panelen så kan du själv logga in på panelsidan och klicka på ”Avsluta konto och vi kommer då säkerställa att alla data vi har om dig enligt nedan tas bort.

DINA RÄTTIGHETER
Om du vill ha information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar om dig i samband med ditt deltagande som panelist så kan du begära ett registerutdrag direkt från NEPA som då säkerställer att du får den informationen inom 30 dagar.
Du har även rätt att få dina uppgifter rättade om det finns ett sådant behov.
För mer information om dina rättigheter, se här.

KONTAKT
Om du har frågor om panelmedlemskapet eller den data som samlas in om dig är du när som helst välkommen att kontakta info@panelen.se. För att begära registerutdrag, rättelse osv, maila privacy@nepa.com